מדיניות פרטיות

מבפנים החוצה ו\או נועה בן פורת (להלן: "העוסקת") מתייחסת בכבוד לגולשים באתרי האינטרנט שלה ומייחסת חשיבות גבוהה לשמירה על פרטיותם של הגולשים.  להלן נפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר www.mibefnim.com/ (להלן: "האתר") ונסקור, בין השאר, את האופן שבו העוסקת משתמשת במידע שתמסור לה תוך כדי שימוש באתר, או שנאסף על ידיה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים").

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

 ראשית ולפני הכל, אתר זה מיועד לשימוש לגולשים מעל גיל 18. אם הנך גולש מתחת לגיל זה נבקשך שלא לגלוש באתר זה. במידה והינך גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך רשאי לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא, נדרש ממך ליידע את הוריך ו\או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה באתר. פיקוח על פעילות קטינים או בעלי אפוטרופוס והאחריות על יידועם בתנאי שימוש אלה


מסירת פרטים אישיים ואחרים

השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל מכירה דיגיטלית (e-com), הרשמה לאתר, צור קשר, צ'ט עם נציג, כתיבת תגובות,   העלאת תוכן גולשים וכיו"ב). בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים), לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים ויתכן כי חווית הגלישה שלך תפגע.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת או תמסור. הנכך מאשר לעוסקת לשמור את הנתונים שתמסור בעת ההרשמה. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר מקום בו רישום נדרש, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולתנו ליצור עימך קשר. במידה ופרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך. כמו כן הנך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא להפנותו אלינו למסירת הפרטים בעצמו, בהתאם למדיניות פרטיות זו.

לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.


יצירת תכנים ופרסום תכני משתמשים

מובהר כי על הגולש חל איסור ליצירת קישורים לאתר או הטמעות של קישור לאתר באתרי צד ג' כלשהם. נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.


המידע הנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף, העוסקת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כלשהם בכדי לאסוף ולנתח ו/או לצרף ממקורות שונים, מידע שמטיבו הינו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, הרגלי הגלישה והצפייה באתר, מידע דמוגרפי וכיו"ב.


אופן השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או כל מידע אחר שנאסף באתר כאמור לעיל ולהלן יישמר במאגר הלקוחות של החברה. השימוש באתר מהווה מתן הסכמה על ידך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות ומעיד על הסכמתך לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לבצע פעולות באופן עצמאי כגון רכישות, פרסום תכנים ועוד;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים באתר הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באתר;

ליצירת הקשר אתך כאשר העוסקת סבורה שקיים צורך בכך;

לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;

לצורך משלוח דיוור ישיר, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר (SMS), ובין בכל דרך אחרת. דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו על ידי מענה כמוצג בדיוור הישיר שתקבל או על ידי שליחת בקשת הסרה למייל [email protected]. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.

כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.


תוכן פרסומי  

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים לאתר זה הינם פרסומים כללים שאינם מתחשבים בנתוניו האישיים של הגולש ועל כן אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות הגולש בלבד. להמשך בדיקה והתאמה אישית יש לפנות לעוסקת לקבלת השירותים ברמה אישית ומפורטת.

העוסקת רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני,  SMSאו בכל צורת תקשורת והעברת מידע מקובלת אחרת, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

הגולש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה, בהתאם לרצונו ובהודעה לעוסקת.


מסירת מידע לצד שלישי

העוסקת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר, היענות לבקשותיך, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו"ב, העוסקת עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. העוסקת תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן העוסקת התקשרה עימם, והעוסקת דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לעוסקת ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים, בין היתר, ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי תמיכה);

אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או חלק מהם, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי העוסקת כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי העוסקת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

אם גורם מוסמך ידרוש זאת ולאחר שהעוסקת בחנה ומצאה כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה כזה, העוסקת תמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העוסקת;

בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

העוסקת רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורך הפרויקט שהאתר מקדם, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

אם העוסקת תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של העוסקת ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל משתמשי האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.


טכנולוגיות ניטור מידע 

באתר עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, שימוש בעוגיות עשוי להתבצע לשם ביצוע ומתן חוויית שיווק ופרסום מותאם יותר הן באתר והן מחוצה לו.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לאשר את השימוש ב"עוגיות" (cookies) תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לתפקוד לא אופטימאלי של חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפגוע בחוויית המשתמש שלך בעת הגלישה באתר.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לאתר.


Google tools

 האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הגלישה באתר, כלי זה אוסף מידע שהינו בטבעו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. החברה אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מ Google Analyticsעם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר. השימוש שנעשה באתר בכל הקשור ל Google Analytics נעשה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כלי ניטור זה, כמתפרסם באתר של Google


אבטחת מידע

העוסקת מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העוסקת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העוסקת לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של העוסקת. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לעוסקת בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך העוסקת על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והנך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי העוסקת משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לעוסקת לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי העוסקת על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פניות כאמור יש להפנות למייל המופיע מטה בחלק "פנה אלינו".


שינויים במדיניות הפרטיות

העוסקת רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות (מועד העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.


צור קשר

העוסקת שומרת על זכותם לפרטיות של הגולשים באתר ומשתמשים אחרים. אם נפגעת מהאתר, אתה חושש לפרטיותך או בכל נושא אחר הנך מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת [email protected], או טלפונית למספר 050-5850153 ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות ובאנושיות.