תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר www.mibefnim.com ("האתר") המופעל על ידי נועה בן פורת ("העוסקת"). עם השימוש באתר הינך מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות. במידה ולא קראת אותם או שאינך מסכים להם – נבקשך להפסיק את השימוש באתר. אנא קרא תנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתוכן המוצג בו יעשה בכפוף לכללים הבאים: אתה רשאי להשתמש באתר זה למטרות שאינן מסחריות. אינך רשאי להעתיק, לשכפל או לצלם חומרים המוצגים באתר ללא הסכמת העוסקת מראש ובכתב. אינך רשאי לתת או לאשר שימוש כאמור באתר לצדדים שלישיים. אינך ראשי לקשר את האתר לאתרים אחרים ללא הסכמת העוסקת בכתב ומראש.

ראשית ולפני הכל, אתר זה מיועד לשימוש לגולשים מעל גיל 18. אם הנך גולש מתחת לגיל זה נבקשך שלא לגלוש באתר זה. במידה והינך גולש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך רשאי לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא, נדרש ממך ליידע את הוריך ו\או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה באתר. פיקוח על פעילות קטינים או בעלי אפוטרופוס והאחריות על יידועם בתנאי שימוש אלה חלה על האפוטרופוס בלבד.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

האתר יכול להיות מנוסח בלשון זכר או בלשון נקבה ובכל מקרה האתר מתייחס לשני המינים כאחד.


השירותים באתר

אתר זה הוקם על ידי העוסקת בכדי לספק לך, הגולש, מידע, פרסום ואפשרויות רכישה של מוצרים שונים שהעוסקת מספקת ללקוחותיה וכן, מידע זמין ונוח על העוסקת, מבצעים והטבות מיוחדים ולסייע ביצירת קשר עם העוסקת.

השירותים באתר יכול ויהיו מבוססים על שירותים של גופים שלישיים, במידה וכן, מתן השירותים והשימוש שלך בשירותים כפוף ומותנה בעמידה בדרישות צד שלישי כאמור וכפי המפורסם באתרים של הצד השלישי הרלוונטי. העוסקת לא תישא באחריות לגבי אופן השימוש שלך ועמידתו בדרישות של נותן שירותים חיצוני כאמור.


קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכן המוצג בו ובמדיה הינם של העוסקת בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשות ציבור, או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר, כל חלק ממנו או כל תוכן המוצג בו ללא הסכמת העוסקת מראש ובכתב.

סימני המסחר של העוסקת הינם רכושה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת העוסקת מראש ובכתב.

העוסקת לא תטען או טוענת לבעלות בתכנים, הערות או תגובות שאתה או גולשים אחרים מעלים לאתר. עם זאת, בעצם העלאת תכנים, הערות או תגובות לאתר הנך מצהיר כי אתה רשאי לעשות כן וכי יש לך את הסמכות החוקית להעלות את התכנים, הערות או התגובות וכי אינך מפר זכויות של אף צד שלישי כלשהו. העוסקת לא תישא באחריות כלפי כל נזק שיגרם, אם יגרם, לך או לאחרים מפרסום תכנים, הערות או תגובות ומפגיעה בזכויות קניין רוחני בהקשר זה. בנוסף, הנך נותן לעוסקת רישיון בלתי חוזר להסיר, לשנות, להעתיק ולעשות שימוש בכל תוכן שהנך מעלה לאתר ואתה מאשר כי הנך רשאי לעשות כן.

חל איסור לעשות כל שימוש בסמלי העוסקת וכן בכל תוכן אחר הקשור לעוסקת המוצג באתר, ללא אישר העוסקת מראש.


תוכן, הערות ותגובות

גולשים עשויים להיות רשאים להעלות הערות, תגובות, תמונות, קבצי וידאו ותוכן אחר ואף לשלוח אל העוסקת הצעות, רעיונות, הערות, תגובות, שאלות ותוכן אחר, כל זאת כל עוד התוכן האמור אינו פוגעני, משפיל, גזעני, פורנוגרפי, מאיים, פוגע בפרטיותו של אדם או מפר זכויות קניין רוחני וכן כל עוד תוכן כאמור אינו מכיל וירוסים, רובוטים, פרסומים פוליטיים, תוכן שיווקי מסחרי ושאינו מהווה "ספאם". בהעלאת תכנים לאתר ובגלישה בו אסור לעשות שימוש ברובוטים, דואר אלקטרוני מזויף, להתחזות לאדם או ישות אחרת או לנסות לטשטש את מקורו של התוכן המועלה בכל דרך אחרת. העוסקת שומרת לה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר, לערוך או לחסום תוכן כאמור, אך אינה עוקבת אחר כל התוכן המועלה על ידי גולשים לאתר.

במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן. 


נוהל הודעה והסרה

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected], או דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואיננו מתחייבים לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.


אחריות ורציפות השירות

הנך אחראי באופן בלעדי לשימושך באתר זה.

האתר מסופק וזמין לשימושך כפי שהוא ("as-is") ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד העוסקת בכל הנוגע לאופן הצגת האתר או לתכנים הנמצאים בו. הנך מקבל על עצמך כי אתה בוחר לגלוש באתר במצבו הקיים בכל כניסה אליו.

העוסקת אינה מתחייבת כי האתר ושירותיו יהיו זמינים באופן רציף, ללא תקלות או וירוסים, מאובטחים לחלוטין או חסינים בפני פריצה או בפני פעולות זדוניות אחרות המבוצעות על ידי פצחנים.

העוסקת שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר על כל התכנים שבו, להפסיק לתחזק את האתר או לחסום חלקים ממנו.

העוסקת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר, הדפים, הקישורים, התכנים וכן כל פרט אחר באתר וזאת מבלי לבקש או לקבל את אישורו של איש ובכל עת.


הוראות לגבי רכישות באתר

ביצוע רכישות דרך האתר מותר רק ללקוחות הכשירים לבצע פעולות משפטיות (מעל גיל 18 וללא אפוטרופוס), בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף ובעלי תיבת דואר אלקטרוני פעילה.

עם ביצוע הרכישה באתר הנך מצהיר כי אתה בגיר (מעל גיל 18) וכי אמצעי התשלום בו נעשה שימוש הינו שלך או שקבלת את אישורו של בעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לטובת רכישה זו.

העוסקת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מפרט המוצרים והשירותים המשווקים באתר בכל עת וללא מתן הודעה.

התמונות המוצגות באתר משמשות להמחשה בלבד.

לעוסקת שמורה הזכות (אך לא החובה) למנוע זכות גישה לרכישות ו\או לבטל רכישות של גולש שאינו עומד בתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של האתר ו\או שפעילותו אינה הולמת או פוגעת במשתמשים אחרים, באתר, בחברה או בניהול האתר.

יתכן שתידרש למסור פרטים ו\או מסמכים נוספים על פרטי אמצעי התשלום בכדי לבצע רכישה באתר. מובהר כי עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים וחל איסור על מסירת פרטי צד שלישי כלשהו ללא הסכמתו המפורשת. יתכן יהיו מוצרים המשווקים באתר שעל מנת לרכוש אותם תידרש להיתרים ו\או רישיונות בהתאם לדין. מובהר כי במידה ואין לך את הרישיונות הנדרשים חל איסור לרכוש מוצרים אלו.

העוסקת רשאית לבטל ו\או לדחות רכישות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בגין מסירת פרטים לא נכונים, סירוב של חברת אשראי לתשלום, מסירת פרטים חסרים ועוד. מובהר כי בעת ביצוע העסקה העוסקת רשאית לפנות לחברות האשראי והסליקה בכדי לקבל את אישורן לעסקה ולתשלום.

 מטעמי אבטחת מידע ובכדי לשמור על ביטחון המידע של לקוחותינו, עם ביצוע ההזמנה פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במלואם אלא באופן חלקי בלבד.


העוסקת רשאית להציע או להפסיק את הצעתם או לשנות, להחליף או לעדכן מבצעים, הטבות והנחות באתר, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יינתנו הנחות, הטבות ו\או מבצעים, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי של העוסקת.

תנאי התשלום והעסקה יהיו כמפורט בכל הזמנה ועל הגולש לעיין בהם בפרוט טרם אישור ההזמנה על ידו. מחירי המוצרים והשירותים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין, מובהר כי על מחיר המוצר יכול שיתווספו עלויות משלוח ככל שיהיו. המחיר התקף הינו המחיר המעודכן בעת ביצוע העסקה הנקוב באתר. לעוסקת שמורה הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים והשירותים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך.

ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

בכל מקרה בו יבצר מהעוסקת לספק מוצר או שירות שהוזמן מכל סיבה שהיא, תהיה העוסקת רשאית לבטל את העסקה עם הלקוח ולהחזיר לו את תמורת העסקה תוך עד 14 ימי עסקים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה ללקוח. הנך מאשר ומוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין.

בכל מקרה בו אינך בטוח לגבי רכישה כל שהיא, אנו ממליצים לצור איתנו קשר באופן ישיר ונשמח לסייע, ניתן לפנות אלי ישירות בטלפון מספר 0505850153 כמפורט באתר.


מניעת או הגבלת גישה ושימוש באתר

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, העוסקת תהיה רשאית להגביל או למנוע את השימוש באתר מכל משתמש אשר:

  • ביצע או מבצע, תוך שימוש באתר, פעולה בלתי חוקית או פעולה המפרה כל דין,
  • מתחזה למשתמש אחר או שהזין פרטי זיהוי שאינם נכונים בעת ההרשמה לאתר,
  • מפר תנאי מתנאי מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים (כהגדרתם במדיניות הפרטיות),
  • פוגע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר או המנסה לפגוע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר,
  • פוגע בשמה הטוב של העוסקת.


שינויים בתנאי השימוש

העוסקת רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות תנאי השימוש (מועד העדכון האחרון של תנאי השימוש הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. אנו נעדכן, ככל הניתן, את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי השימוש בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. במידה ותנאי השימוש יתוקנו בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.


שונות

על תנאי שימוש אה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה בידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.

כל שיהוי מצד העוסקת במימוש זכות כלשהי מהזכויות העומדות לה על פי תנאי שימוש אלה לא תחשב כוויתור או השלמה או הסכמה או הודאה בדבר ויתור על הזכות האמורה ולא יהי בכל משום מניעה כנגדה מלעמוד על זכויותיה בכל עת.

הוראה בתנאי שימוש אלה אשר הוצהר לגביה על ידי רשות מוסמכת או בית משפט כי היא בטלה או בלתי אכיפה, תופרד מיתר הוראות תנאי השימוש ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותן ואכיפתן של יתר הוראות תנאי השימוש.

העוסקת לא תישא באחריות כלשהי לגבי כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו מטעמו כתוצאה משימוש באתר, במוצרים או בשירותים המסופקים והמשווקים דרכו, מובהר כי המידע המוצג באתר הינו מידע כללי ואין לעשות בו כל שימוש אישי או אחר או להסתמך עליו ללא בחינה והתאמה אישית לצורך של הגולש.


צור קשר

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה במייל לכתובת [email protected], או טלפונית למספר 0505850153 ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות.